Online időpont

*

*

*

*

*

Látogatási ok: *

 Időpont kérés és átlagos kérdések valamint információ első sorban az online módon! Az e-mail címünk is további kérdésekre érvényes.

 +43 1 597 25 65
ordination@kindermed1060.at

kérjük  * kitölteni